AGENDA 2021

GEANNULEERD: 4 APRIL 2021: EIERZOEKEN EN MEER...

Door omstandigheden moeten wij het evenement EIERZOEKEN dat gepland stond op zondag 4 april helaas annuleren.

25 SEPTEMBER 2021: BURENDAG 2021 (Sterkenburg i.s.m. Blankenburg). Tijd: 14.00 - 19.00 uur.

Evenement voor de bewoners van de Blankenburg, de bewoners van de Sterkenburg oneven nummers van 1 t/m 13 en de Sterkenburg even nummers van 2 t/m 132. We proberen dit jaar ook de overige adressen aan de Sterkenburg bij de Burendag te betrekken. Of dit haalbaar is is o.a. afhankelijk van het beschikbare budget voor dit jaar. 

ONDER VOORBEHOUD!

Op zaterdag 25 september 2021 hopen wij onze eerstvolgende Burendag weer te kunnen organiseren mits de situatie rondom Covid-19 het tegen die tijd wel weer toestaat. 

Graag vragen wij u wederom uw Ede Doet waardechecques te doneren ten behoeve van de organisatie van de Burendag 2021. Deze mag u in de brievenbus gooien aan de Sterkenburg 130 of aan ons overhandigen wanneer wij bij u aan de deur komen op donderdag 24 september 2020.

Binnenkort volgt meer informatie.